Bir başka WordPress sitesi

Home Organizasyon Yapısı

Organizasyon Yapısı

Dernek; çalışmalarını genel kurul, Yönetim kurulu, denetim kurulu ve komisyonlar olmak üzere üyelerden oluşan 4 farklı organ aracılığı ile yürütülür

Genel Kurul

Derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul, dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür

Yönetim Kurulu

Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

Denetim Kurulu

Denetim kurulu, denetleme görevini, dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre yapar; denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.

Çalışma Grupları

Derneğin hedeflerine ulaşabilmesi amacı ile planlanan çalışmaları hayata geçiren alt çalışma gruplarıdır.