Bir başka WordPress sitesi

Girişim Ekosistemi Beklenti Raporu

,
16.55K 0

Ülkemizin 2023 hedefleri çerçevesinde ilk 10ekonomi arasına girebilmesi ve diğer ulusal hedeflereulaşılabilmesi için uluslararası rekabetteki gücümüzüartıracak girişimlerin global arenada etkinliğininsağlanması ve aynı amaçla yatırım yapan girişimsermayesi fonlarının harekete geçmesi önem arzetmektedir.


Özel sermaye ve girişim sermayesi fonları yıllık 140milyar dolar bir kaynak sağlamakta olup, 7 bindenfazla fonla yaklaşık 4 trilyon dolarlık bir kaynağıyönetmektedirler. Sektörün gelecek 10 yılda 15 trilyondolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülmektedir vebu fonlardan ülkemizin daha fazla pay alabilmesiamacıyla başarılı girişimcilere ve girişimciler ile fonlarıbuluşturacak platformlara ihtiyaç duyulmaktadır.


Türkiye’de girişim sermayesi ekosistemi ile dünyagirişim sermayesi fonları arasında işbirliği sağlayacaksürdürülebilir iş modellerini belirlemek ve sektörünulusal ve uluslararası gelişimine katkıda bulunmakamacıyla LETVEN VENTURES tarafından bu konudaaraştırma ve geliştirme çalışmaları çerçevesindegeçmiş yıllar performansının değerlendirildiği vegelecek için Türkiye’nin önde gelen kamu kurumkuruluşlarının, iş dünyası sivil toplum kuruluşlarıveya çatı örgütlerinin görüşlerin alındığı bir sahaaraştırması Radiant Yönetim Danışmanlığı desteğiile yapılmıştır.