Bir başka WordPress sitesi

Girişim Sermayesi Fonları GİSED Çatısı Altında Bir Araya Geldi

,
3.73K 0

Türkiye ekonomisine katkı sağlayacakprojelerin geliştirilip desteklenmesi için girişim sermayesine ihtiyaç var. Bu nedenle de bir dernek kuruldu. Kısa adı GİSED. Yani Girişim Sermayesi Fonları Derneği. GİSED Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Kılıç, Türkiye’nin potansiyelini gören ve bunun için çaba harcayan bir girişimci.

Kılıç, dernek aracılığıyla girişim sermayesi ve girişimlerin toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel yönden gelişmesine yardımcı olup, sektörün gelişimini sağlayacağını söylüyor.

GİSED NELERI HEDEFLIYOR?

Yüksek performanslı, ölçeklenebilir, yenilikçi, rekabetçi, uluslararası
yönetim ilkelerine haiz girişimlerin büyümesine katkı sağlamak.
• Kaynakların verimli kullanılmasını ve etkin dağılımını sağlamak.
• Global girişim sermayesi fonlarının Türkiye’de yatırım yapmasını
sağlayacak işbirliği ve yatırım ortamının oluşturulması öncülük
etmek.
• Yenilikçi teknolojilere dayalı girişimler için yatırım ekosistemi ve iş
modellerinin oluşturulmasında etkin rol üstlenmek.
• Yatırım ekosisteminin uluslararası sermaye fonları ile
entegrasyonunu kolaylaştırmak için asgari yönetsel ve teknik
süreçleri kapsayan bilgi, belge ve kültürü oluşturmak ve
güncellemek.
• Yatırım yapmak veya yatırım almak isteyen şirketlerin süreçlerini
doğru yönetebilmeleri için danışmanlık ve mentörlük hizmeti veren
organizasyonlara yönlendirmek.
• Girişim sermayesi fonu yatırımlarının çoğalması, büyümesi ve
küresel ortak yatırım imkanlarının artmasını sağlamak için hukuki
ve vergisel altyapının geliştirilmesinde sektör ile ilgili kurum ve
kuruluşlar arasındaki yönetişime öncülük etmek.
• Ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak global şirketlerin
girişim geliştirme, hızlandırma, kuluçka merkezlerini kurmak
ve programlarının geliştirilmesini sağlayacak etkinlik, yatırım
buluşmaları, yatırım raporları, basılı ve dijital yayın hizmetlerini
geliştirmek.